Sökning: "Varför går hon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Varför går hon.

 1. 1. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Författare :Mats Aldén; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse four conflicts and two concepts. Four conflicts of conscience found in Swedish society are studied in the second chapter. 2.2 - the state’s requirement that all male citizens do military service and the citizen’s right to refuse to do military service. LÄS MER

 2. 2. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Författare :Stefan Bremberg; Allmänmedicin och klinisk epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyse situations raising the question of possible paternalism in everyday general practice in Sweden. Both questionnaires to a random sample of respondents and interviews have been used. LÄS MER

 3. 3. Costs and benefits of immune system activation on physiology, behavior and offspring phenotype from an immunoecological perspective

  Författare :Sandra Sköld Chiriac; Evolutionär ekologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; immunoecology; acute-phase response; sickness behaviors; energy expenditure; fever; hypothermia; life history; maternal effects; terminal investment; costs of immune responses; Taeniopygia guttata; Parus major; Cyanistes caeruleus;

  Sammanfattning : Pathogen challenges and host immune defenses can have substantial impact on life history patterns of animals. Biotic and abiotic factors may affect immunity in wild animals, influencing e.g., population dynamics and sexual selection. LÄS MER

 4. 4. Learning for safety in health care and air traffic control

  Författare :Sven Ternov; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Risk management; accident models; complex systems; health care; air traffic control; MTO analysis; DEB-analysis; proactive risk analysis.;

  Sammanfattning : Introduction Risk management in enterprises, organisations and companies has had a long and complicated history. During the eighties, and at least during the beginning of the nineties, the notion concerning risk management was that if an accident happened in an otherwise perfect system it was due to the human operator in some way being the cause of the error. LÄS MER

 5. 5. Self-care behaviour and daily life experiences in patients with chronic heart failure

  Författare :Marie Holst; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Under min tid som kliniskt verksam sjuksköterska mötte jag många patienter sombesvärades av törst och som hade svårt att följa den vätskerekommendation på1,5L/dygn som gavs. Detta är upprinnelsen till denna avhandling vars syfte är att beskrivaoch utvärdera egenvårdsbeteendet samt att beskriva hur det dagliga livet upplevsav patienter med kronisk hjärtsvikt, med speciellt intresse riktat mot vätskeintaget. LÄS MER