Sökning: "Varanasi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Varanasi.

 1. 1. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER

 2. 2. Rock Mass Characterisation Using Drill Performance Monitoring Problems, Analysis challenges and Limitations

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Rajib Ghosh; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : In open pit mining, it is important to know as much information as possible about rock masses to be mined for more cost-effective mining operation. In rock engineering perspective, information about rock mass characteristics usually includes hardness of the rock, geological features, fractures, faults, ore contacts, water bearing stratum. LÄS MER

 3. 3. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Detta är en avhandling från Department of Theology, Lund University

  Författare :Sidsel Hansson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ecology; Världsreligioner ej kristendom ; Hinduism Ganges river Religious change Environmental awareness; Non-Christian religions; Ekologi; Environmental health; Miljömedicin;

  Sammanfattning : Whether the Ganges river in Varanasi (India) is pristinely pure or heavily polluted depends on by whom it qualities are defined, the Brahmin religious specialists in the city or the science oriented environmentalists. While the controversy continues, some Hindu religious leaders are searching for ways to adjust their respective traditions to the environmental paradigms, an initiative that reflects a larger global religious trend. LÄS MER

 4. 4. Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel : Ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionspsykologi

  Författare :Göran Ståhle; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Psychology of religion; Cultural psychology; Religious self; Practice; Habitus; Ritualization; Self-narrative; Ethnography; Life story; Hindu religiosity; Temple-ritual; Goddess-cult; Banaras; Mahishasurmardini Durga; Religionspsykologi; Banaras; Mahishasurmardini Durga; Religionspsykologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; religionspsykologi; religionspsykologi;

  Sammanfattning : The main objective of this dissertation is to contribute to the psychology of religion in two ways. First, it adds to theory development in the field, and second, it provides an original field study of Hindu everyday-religiosity. LÄS MER