Sökning: "Validitet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet Validitet.

 1. 1. Skrivbedömning och validitet Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Gustaf Skar; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; writing instruction; writing assessment; validity; assessment use argument; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual teacher. LÄS MER

 2. 2. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Pia Klernäs; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop a lymphedema-specific instrument for measuring health-related quality of life (HRQoL) and to evaluate how persons with lymphedema experience HRQoL. Lymphedema is defined as swelling in one or more parts of the body that is due to impaired lymph drainage and transport. LÄS MER

 3. 3. Licence to drive the importance of reliability for the validity of the Swedish driving licence test

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of applied educational science, Educational measurement, Umeå university

  Författare :Susanne Alger; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Driving licence tests; driver s licence; driving test; theory test; licensing test; interrater reliability; classification consistency; examiner agreement; classification accuracy; förarprov; körprov; kunskapsprov; reliabilitet; validitet; bedömare; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Sammanfattning : Background: The Swedish driving licence test is a criterion-referenced test resulting in a pass or fail. It currently consists of two parts - a theory test with 65 multiple-choice items and a practical driving test where at least 25 minutes are spent driving in traffic. LÄS MER

 4. 4. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER

 5. 5. Rätt mätt på prov Om validering av bedömningar i skolan

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Nyström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; bedömning; validitet; läroplan; kunskapssyn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis focuses on validation as a process whereby the quality of educational assessments can be evaluated. On the basis of Messick’s (1989) validity concept, which takes consequences as well as inferences of assessment results into account, a model for validation is described. LÄS MER