Sökning: "Validitet"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade ordet Validitet.

 1. 1. Skrivbedömning och validitet Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Gustaf Skar; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; writing instruction; writing assessment; validity; assessment use argument; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual teacher. LÄS MER

 2. 2. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Pia Klernäs; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Sammanfattning : Lymfödem är en svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen. Svullnaden uppstår på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort i tillräcklig takt, utan blir kvar i vävnaden. LÄS MER

 3. 3. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER

 4. 4. Rätt mätt på prov Om validering av bedömningar i skolan

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Nyström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; bedömning; validitet; läroplan; kunskapssyn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis focuses on validation as a process whereby the quality of educational assessments can be evaluated. On the basis of Messick’s (1989) validity concept, which takes consequences as well as inferences of assessment results into account, a model for validation is described. LÄS MER

 5. 5. Theory and validity evidence for a large-scale test for selection to higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonathan Wedman; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SweSAT; validity; theoretical model; score reporting; subscores; DIF; equating; linking; Högskoleprovet; validitet; teoretisk modell; rapportering av provpoäng; ekvivalering; länkning; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Sammanfattning : Validity is a crucial part of all forms of measurement, and especially in instruments that are high-stakes to the test takers. The aim of this thesis was to examine theory and validity evidence for a recently revised large-scale instrument used for selection to higher education in Sweden, the Swedish Scholastic Assessment Test (SweSAT), as well as identify threats to its validity. LÄS MER