Sökning: "Vala Flosadottir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Vala Flosadottir.

  1. 1. O knee, where art thou? Patient-reported outcomes and physical performance in individuals with acute knee injury

    Författare :Vala Flosadottir; Idrottsvetenskap; []
    Nyckelord :Knee injury; Patient outcome assessment; Performance-based measures; Validation Studies;

    Sammanfattning : .... LÄS MER