Sökning: "Vad är matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade orden Vad är matematik.

 1. 1. Kollegialt lärande i matematik : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Frida Harvey; Per Nilsson; Anna Teledahl; Inger Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Activity system; Contradictions; Cultural Historical Activity Theory; PLCs in mathematics; mathematics education; Kollegialt lärande; kollegialt lärande i matematik; matematikdidaktik; motsättningar; verksamhetssystem; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : In the last decade, Professional Learning Communities (PLCs) are increasingly used as models for teachers’ joint efforts in developing their teaching. The overall aim of this licentiate thesis is to expand the knowledge of PLCs in mathematics, by deepening the understanding of aspects that influence the establishment, organization, and implementation of PLCs in mathematics. LÄS MER

 2. 2. On random cover and matching problems

  Författare :Joel Larsson; Klas Markström; Tatyana Turova; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of the following papers.I  J. Larsson, The Minimum Matching in Pseudo-dimension 0 < q < 1, submittedII  V. Falgas-Ravry, J. LÄS MER

 3. 3. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 4. 4. "Vad skulle x kunna vara?" : andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande

  Författare :Constanta Olteanu; Shirley Booth; Torgny Ottosson; Ingemar Holgersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; parameters; unknown quantity; argument; second degree equations; quadratic functions; teaching; mathematics education; experience; theory of variation; dimensions of variation; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Algebraic equations and functions play an important role in various mathematical topics, including algebra, trigonometry, linear programming and calculus. Accordingly, various documents, such as the most recent Swedish curriculum (Lpf 94) for upper secondary school and the course syllabi in mathematics, specify what the students should learn in Mathematics Course B. LÄS MER

 5. 5. Optimization-Based Models for Measuring and Hedging Risk in Fixed Income Markets

  Författare :Johan Hagenbjörk; Jörgen Blomvall; Ou Tang; Giorgio Consigli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Finance; Fixed income; Interest rate risk; Credit risk; Risk management; Optimization; Mathematics;

  Sammanfattning : The global fixed income market is an enormous financial market whose value by far exceeds that of the public stock markets. The interbank market consists of interest rate derivatives, whose primary purpose is to manage interest rate risk. LÄS MER