Sökning: "VSMC"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet VSMC.

 1. 1. Novel functions of cardiovascular P2 receptors

  Detta är en avhandling från Anna-Karin Wihlborg, Department of Cardiology, Lund University

  Författare :Anna-Karin Wihlborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; mRNA; EDHF; UTP; UDP; ADP; ATP; P2 receptor; contraction; dilatation; endothelial cells; Heart; VSMC;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Nukleotider påverkar kärltensionen och hjärtats slagkraft. Då ett blodkärl skadas, då blod koagulerar eller vid minskad syretillförsel till hjärtat frisätts en mängd ämnen från kärlväggar och blodceller. Bland annat frisätts så kallade nukleotider (ATP, ADP, UTP och UDP). LÄS MER

 2. 2. Regulation of the vascular smooth muscle cell phenotype

  Detta är en avhandling från Anna-Karin Wihlborg, Department of Cardiology, Lund University

  Författare :Henrik Lindskog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiogenesis; embryonic stem cells; vascular smooth muscle cell; smooth muscle cell; pericyte; phenotypic modulation; lipoma preferred partner; ectra-cellular matrix; zinc finger protein 148;

  Sammanfattning : Smooth muscle cells (SMC) are present in many internal organs such as the blood vessels and the gastrointestinal channel. Their main functions are to provide stability to the tissue and to provide contractile capability. SMC are not terminally differentiated but can switch between several phenotypes, which is also known as phenotypic modulation. LÄS MER

 3. 3. Vascular actions of antimicrobial peptides

  Detta är en avhandling från Cristina Ciornei, [email protected], Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund Univerity Hospital, Lund, Sweden

  Författare :Cristina Ciornei; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vascular smooth muscle; sepsis; nitric oxide; human antimicrobial peptide LL-37; Antimicrobial peptides; lipopolysaccharide; bactericidal permeability-increasing protein;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sepsis (blodförgiftning) och septisk chock är ett resultat av en inflammatorisk reaktion i kroppen som helhet förorsakad av mikroorganismer. Sepsis patienterna uppvisar inte bara de vanliga tecken till infektion som feber, höjd sänka och ökat antal vita blodkroppar i blodet utan de kan även ha andra komplikationer såsom lung-, njur- och leversvikt. LÄS MER

 4. 4. Tumor angiogenesis. Regulation of mural cell recruitment and endothelial sprouting

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Alexandra Abramsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Angiogenesis; tumor; retina; PDGF; VEGF; platelet-derived growth factor; guidance; vascular endothelial growth factor.;

  Sammanfattning : The formation of new blood vessels is an inherent part of many physiological and pathological processes. Currently, there is a strong hope pathological situations like stroke, diabetic retinopathy and cancer may be affected by pharmacological regulators of blood vessel formation. LÄS MER

 5. 5. Vascular Endothelin and Angiotensin Receptors Regulation in Inflammatory Arterial Disorders

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ivan Dimitrijevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ischemic heart disease; resistance artery; giant cell arteritis; temporal artery; immunohistochemistry; AT2 receptor; AT1 receptor; Endothelin-1; ETA receptor; ETB receptor;

  Sammanfattning : The present thesis is aimed to examine the hypothesis that the degree of vascular inflammation correlates with the expression of vascular endothelin and angiotensin receptors. The receptor changes were studied in subcutaneous resistance arteries in patients with different degrees of ischemic heart disease (IHD). LÄS MER