Sökning: "VETERINÄRMEDICIN Radiologi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden VETERINÄRMEDICIN Radiologi.

 1. 1. Separation of Water and Fat Signal in Magnetic Resonance Imaging Advances in Methods Based on Chemical Shift

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Berglund; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Magnetic resonance imaging; digital image reconstruction; chemical shift imaging; water and fat separation; Dixon method; fat suppression; quantitative MRI; whole-body MRI; fatty acid composition; fat unsaturation; triglycerides; adipose tissue; liver fat; T2* mapping; VETERINARY MEDICINE Radiology; VETERINÄRMEDICIN Radiologi; Radiology; Radiologi;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the most important diagnostic tools of modern healthcare. The signal in medical MRI predominantly originates from water and fat molecules. LÄS MER

 2. 2. MRI Contrast Enhancement using Gd2O3 Nanoparticles

  Detta är en avhandling från Universitetsbibliotek

  Författare :Anna Klasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; nanoparticles; gadolinium oxide; magnetic resonance imaging; contrast agent; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Sammanfattning : There is an increasing interest for nanomaterials in biomedical applications and in this work, nanoparticles of gadolinium oxide (Gd2O3) have been investigated as a novel contrast agent for Magnetic Resonance Imaging (MRI). Relaxation properties have been studied in aqueous solutions as well as in cell culture medium and the nanoparticles have been explored as cell labeling agents. LÄS MER