Sökning: "VETERINÄRMEDICIN Medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden VETERINÄRMEDICIN Medicin.

 1. 1. Cardiac disease in pregnancy and consequences for reproductive outcomes, comorbidity and survival

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Kernell; Ann Josefsson; Gunilla Sydsjö; Nils Erik Nielsen; Olof Stephansson; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : BackgroundAdvances in medical treatment during the last 50 years have resulted in more individuals with congenital heart disease (CHD) and Marfan syndrome reaching childbearing age. The substantial physiological changes during pregnancy result in a high-risk situation, and pregnancy is a major concern in women with these conditions. LÄS MER

 2. 2. Urinary incontinence : prevalence, treatment seeking behaviour, experiences, and perceptions among persons with and without urinary leakage

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunnel Andersson; Jan-Erik Johansson; Kerstin Nilsson; Eva Sahlberg-Blom; Eva Samuelsson; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; UI; prevalence; impact on daily life; healthcare-seeking; cultural study; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe urinary incontinence (UI) from a population perspective and to describe experiences and perceptions of UI from an individual perspective. This includes assessing the prevalence of urinary incontinence as well as describing treatment seeking and experiences of living with UI. LÄS MER

 3. 3. Aspects of the Pre-Diabetic Period in Type 1 Diabetes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Åkerman; Rosaura Casas; Johnny Ludvigsson; Susan Wong; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease characterized by insulin deficiency, due to immune-mediated destruction of beta cells. Current knowledge regarding the period preceding disease onset comes, to a large extent, from studying risk cohorts based on relatives of T1D-patients, as they have an increased disease risk. LÄS MER

 4. 4. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Detta är en avhandling från Högskolan i Gävle, Gävle

  Författare :Ulf Olsson; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; VETERINARY MEDICINE Other veterinary medicine; VETERINÄRMEDICIN Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. The role of the androgen receptor and hydroxysteroid 17β dehydrogenase in breast cancer Impact on tamoxifen treatment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Hilborn; Agneta Jansson; Olle Stål; Yvonne Ceder; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The healthy breast is a tissue composed of centrally located milk producing glands connected to the nipple by ducts, surrounded by fat tissue and connective tissue. The growth of the breast is primarily mediated by the estrogens, while the androgens mediate tissue homeostasis and protect against growth signals. LÄS MER