Sökning: "VAT-fraud"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet VAT-fraud.

  1. 1. Smugglingsbrott som ekonomisk och organiserad brottslighet - Rättspolitik, rättsregler, rättstillämpning

    Författare :Malin Sjöstrand; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; VAT-fraud; smuggling; economic crime; Crime; organised crime; tax-crime;

    Sammanfattning : The point of departure of the dissertation is crime committed when doing cross-border transactions concerning otherwise legal products. The crimes in focus are such which can be described as more organised than everyday crime – but not as organised as required by the widely used and discussed concept of organised crime. LÄS MER