Sökning: "VAR"

Visar resultat 1 - 5 av 3892 avhandlingar innehållade ordet VAR.

 1. 1. Var optimist! : AGAs innovativa verksamhet 1904-1959

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kalle Westberg; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; AGA; demand; Schmookler; technology procurement; innovation; inventive activity; patents; diversification; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The dissertation is an investigation of the Swedish engineering company AGA’s inventive activity during the years 1904-1959. Inventive activity denotes the company’s efforts in rying to develop innovations. LÄS MER

 2. 2. Var dags lärande Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER

 3. 3. Var är meningen? Elevtexter och undervisningspraktiker

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ewa Bergh Nestlog; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; teaching and learning writing; meaning making; pupils’ texts; upper primary school; discursive practice; literacy practice; argumentative text; explanatory text; rhetorical structure theory; relief theory; skrivundervisning; skrivlärande; meningsskapande; elevtexter; mellanstadiet; diskursiv praktik; skriftpraktik; argumenterande text; förklarande text; retorisk strukturteori; reliefteori; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching and learning of writing and the pupils’ discursive texts. LÄS MER

 4. 4. ”Han var föraktad” : Forskningen i Sverige under 1900-talet kring Jesajabokens s.k. tjänaresånger med utblick mot övriga Skandinavien

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bengt Ericsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Old Testament; Deutero-Isaiah; Ebed YHWH; individual or collective interpretation; literary criticism; tradition history; sacral kingship; allegory; rituals of dying and resurrecting gods; Old Testament imagery; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Ever since Bernhard Duhm launched his theory about the so-called Ebed YHWH-Songs in Deutero-Isaiah in 1875 and which continued in his commentaries on Isaiah from 1892, the matter has been eagerly discussed over the years, not least in Sweden. I want to illuminate how the matter has been treated in our country during the 20th century and even to give an overview of the discussions in the rest of Scandinavia during the same period of time. LÄS MER

 5. 5. Jag var kvinna Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Hilda Jakobsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young adult literature; girls’ literature; girls; coming of age; love; heterosexuality; illness; gender; femininity; masculinity; queer theory; temporality; Agnes von Krusenstjerna; L. M. Montgomery; Jean Webster; Berta Ruck; Frances Hodgson Burnett; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The Swedish author Agnes von Krusenstjerna is known for her depictions of girls becoming women, a motif that she returns to again and again throughout her works. Previous academic literature on Krusenstjerna highlights that she writes about girls, maturation, and eroticism, but does not explore what ‘becoming a woman’ means. LÄS MER