Sökning: "VAR model"

Visar resultat 1 - 5 av 1064 avhandlingar innehållade orden VAR model.

 1. 1. Biotic Ligand model : A tool for risk assessment of metals in Scandinavian fresh waters?

  Författare :Sabina Hoppe; Magnus Breitholtz; Jon-Petter Gustafsson; Karel De Schamphelaere; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; BLM; Soft freshwaters; Sweden; Cu; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Products from iron and copper mining are among Sweden’s top exports. However, as the metals are excavated, they often end up in the aquatic environment where they can cause toxicity. LÄS MER

 2. 2. Model choice in Bayesian VAR models

  Författare :Shutong Ding; Mattias Villani; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Essays on Financial Markets and the Macroeconomy

  Författare :Jürg Fausch; Roine Vestman; John Hassler; Ilan Cooper; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asset pricing; business cycles; DSGE model; macroeconomic risk; monetary policy shocks; recursive preferences; stock market; VAR model; variance decomposition; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Asset pricing implications of a DSGE model with recursive preferences and nominal rigidities. I study jointly macroeconomic dynamics and asset prices implied by a production economy featuring nominal price rigidities and Epstein-Zin (1989) preferences. LÄS MER

 4. 4. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  Författare :Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Sammanfattning : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. LÄS MER

 5. 5. Test Design for Finite Element Model Updating - Identifiable Parameters and Informative Test Data

  Författare :Andreas Linderholt; Thomas Abrahamsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; modal tests; test design; identifiability; Fisher information; optimization; data informativeness; model updating; Test Design Finite Element Model Updating Informativeness Identifiability optimization Fisher information modal tests; Maskinteknik; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : It is important to predict structural phenomena, such as noise and fatigue, stemming from vibrations. To do this, reliable structural dynamic models are needed. To be useful the models have to compare well with reality in the validation against test data; if not, the models should be modified. LÄS MER