Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1171 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care an Empowerment Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Heidi Hagerman; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring Sciences; Vårdvetenskap; Elderly Care; First-Line Manager; Structural and Psychological Empowerment; Subordinate; Working Life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis was to study the working life of first-line managers and their subordinates in elderly care from an empowerment perspective. Methods: Paper I and II used a qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted with 14 male and 14 female first-line managers. LÄS MER

 2. 2. När livet skakas om patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet

  Författare :Anders Bremer; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Motivational Interviewing in Primary Care Nurses' experiences and actual use of the method

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Sofi Östlund; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring Sciences; Vårdvetenskap; communication; experiences; health promotion; motivational interviewing; nurses; performance; primary care; talk; training; use;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and examine primary care nurses´ self-reports on training, use and performance as well as experiences and actual performance of MI.Method: One qualitative and three quantitative studies were conducted among primary care nurses. LÄS MER

 4. 4. Life After Myocardial Infarction in Swedish Women and Men Coping, Social Support and Quality of Life Over the First Year

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marja-Leena Kristofferzon; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; myocardial infarction; women and men; gender differences; problems; coping; social support; quality of life;

  Sammanfattning : Aims: The general aim of this thesis was to describe the life situation of women and men during their first year after myocardial infarction (MI) with regard to problems in daily life, how they coped with them, the social support available and the patients’ perceived quality of life (QoL). An additional aim was to examine differences over time and between women and men in coping, social support and QoL. LÄS MER

 5. 5. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Detta är en avhandling från Mölndal : Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER