Sökning: "Vårdvetenskap och psykiatri"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Vårdvetenskap och psykiatri.

 1. 1. Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making : Promoting participation through a web-based decision support tool

  Författare :Katarina Grim; Ulla-Karin Schön; David Rosenberg; Malin Tistad; Magnus Karlsson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; User knowledge; SDM; Shared decision making; User involvement; User participation; Mental health services; Psychiatry; Hälsa och välfärd; Health and Welfare;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore the manner in which user knowledge and user perspectives can be included and supported in shared decision making (SDM) in mental health services.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 2. 2. Bipolär sjukdom : ur ett existentiellt perspektiv

  Författare :Marie Rusner; Maria Nyström; Gunilla Carlsson; David Brunt; Ove Hellzén; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bipolar disorder; extra dimensions; existential perspective; lived experiences; phenomenology; close relatives; Existentiella vårdfrågor; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to create knowledge about what it means to live with bipolar disorder from an existential perspective, both for individuals with the diagnosis and for their close relatives. Method: An existential perspective in this context entails that it is explored and described from a lifeworld perspective of individuals who in various ways experience that which is termed as bipolar disorder. LÄS MER

 3. 3. Borderline personality disorder : studies of suffering, quality of life and dialectical behavioural therapy

  Författare :Kent-Inge Perseius; Mats Samuelsson; Marie Åsberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Karolinska institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Borderline Personality Disorder; Emotional Stress; Quality ofLife; Patient Satisfaction; Cognitive-Behavioural Therapy; Psychological stress; Professional burnout; Borderline Personality Disorder; Emotional Stress; Quality ofLife; Patient Satisfaction; Cognitive-Behavioural Therapy; Psychological stress; Professional burnout.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The aims of the present thesis were: * To investigate how women patients with borderline personality disorder (BPD) perceive their suffering, quality of life and encounter with psychiatric care (paper 11 and III). * To describe BPD patients' and psychiatric professionals' perceptions of receiving and giving dialectical behavioural therapy, DBT (paper I). LÄS MER

 4. 4. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Författare :Lars Lilja; Ove Hellzén; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800‐talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER