Sökning: "Vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Vård och omsorg.

 1. 1. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Clas Pehrsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod; Other research area; Annat forskningsområde; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg : Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Lennart Svensson; Daniel Persson-Thunqvist; Margareta Bredmar; Christian Jensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER

 3. 3. Konsten att vårda och ge omsorg

  Författare :Ann-Charlotte Victor Tillberg; Bo Göranzon; Monica Hane; Lotta Victor Tillberg; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; skills; expertise; healthcare workers; practical knowledge; pxperience knowledge; professional art work; Nursing; Omvårdnad; yrkeskunnande; fronesis; vård; omsorg; skicklighet; praktisk kunskap; erfarenhet; Other research area; Annat forskningsområde;

  Sammanfattning : A study on skills among healthcare workers investigates how healthcare workers use skills in difficult caring contexts, aiming to describe how practical knowledge is employed in decision making in occuring situations. The dialogue seminar method, with it’s elements of reading and writing to explore practical knowledge, was used to gather information. LÄS MER

 4. 4. Omsorg, vård och undervisning : En studie av den ideologiska grundsynen i arbetsstuga och fritidshem med exempel från Luleå och Stockholm

  Författare :Margaretha Berglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Navigera i ständig förändring : facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Elisabet Höög; Monica Nyström; Lars Weinehall; Jack Lysholm; Rolf Wahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organisationsutveckling; organisationsförändring; förändringsarbete; utvecklingsarbete; facilitering; uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund Vård och omsorg arbetar under höga krav på kvalitet och säkerhet i sin verksamhet. Många förbättringsområden är kända, och nya tillkommer hela tiden. Vårdens och omsorgens organisationer arbetar hårt för att möta de utmaningar, krav och möjligheter de ställs inför. LÄS MER