Sökning: "Växtsamhällen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Växtsamhällen.

 1. 1. Microbial Communities in Boreal Peatlands : Responses to Climate Change and Atmospheric Nitrogen and Sulfur Depositions

  Författare :Magalí Martí Genero; Bo Svensson; Åsa Danielsson; Torben Christensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microbial communities; methanogens; plant communities; peatland; temperature; nitrogen; long-term; field experiment; high-throughput sequencing; Microbiella samhällen; metanogener; växtsamhällen; myrar; torv; temperatur; kväve; långtid; fältexperiment; high-throughput-sekvensering;

  Sammanfattning : Myrmarker har en stor roll i regleringen av den globala kolbalansen och koncentrationerna av koldioxid och metan i atmosfären, vilket gör dem till speciellt viktiga ekosystem ur ett klimatförandringsperspektiv. Förändringar av myrmarker genom naturlig utveckling eller antropogen påverkan kan därför få långtgående störningar av myrars klimatreglerande funktion. LÄS MER

 2. 2. Myrar på Storön vid Norrbottenskusten

  Författare :Jan Elveland; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Våtmarker; Sverige; Norrbotten; Växtsamhällen;

  Sammanfattning : ELVELAND, J. 1976. Coastal mires on the Storön peninsula, Norrbotten, N Sweden. Wahlenbergia 3. LÄS MER

 3. 3. Myrvegetation i sydvästra Värmland

  Författare :Sven Fransson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Wetlands; Swamps; Våtmarker; Växtekologi; myrar; Växtsamhällen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Plant species richness and community assembly in Swedish semi-natural grasslands

  Författare :Daniel Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biodiversity; grasslands; species; plant ecology; botany; Sweden; Växtsamhällen; betesmarker; Biologisk mångfald; botanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The vegetation of kettle-holes in central Poland

  Författare :Ewa Kaźmierczak; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Våtmarker; Växtsamhällen; Växtgeografi - Östeuropa;

  Sammanfattning : The study aimed at an investigation of the vegetation of kettle-holes in the agricultural landscape of the Ziemia Chelminska region in northern central Poland. Most of these kettle-holes have been influenced strongly by human activities. LÄS MER