Sökning: "Växjö universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden Växjö universitet..

 1. 1. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 2. 2. Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden : Analys av några lokala utvecklingsgrupper i termer av platsrelaterad gemenskap, platsrelaterad social rörelse och systemintegrerad lokal organisation : [place-related communality, place-related social movement, s

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna-Karin Berglund; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Local development group; place-relation; communality; social movement; integration; communicative action; participant democracy; Vansbro; Växjö; Östhammar; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to apply a model of place-related social and political processes to analyse certain local development groups and their organisation, function and 'anchoring' in their home communities, their relationships with the surrounding political system, and what opportunities and limitations they have for becoming a force for rural democratisation. The empirical material has been gathered through interviews with development group members, politicians and professional staff members in the municipalities of Vansbro, Växjö and Östhammar in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett individorienterat perspektiv

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö university press

  Författare :Elisabeth Björk Brämberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av kommunikation och lärande i datorbaserad miljö : en fallstudie och dess konsekvenser för undervisning med IKT som hjälpmedel inom lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik, Växjö universitet

  Författare :Kathe Ottosson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning-- Sverige; Informationsteknik; Datorstödd undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna licentiatavhandling studeras studenters, lärarutbildares och lärares upplevelser av att kommunicera i datorbaserad miljö. Enligt olika studier inom området är användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på hög-skolor och universitet alltför begränsad. LÄS MER

 5. 5. Från mål till måltid Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER