Sökning: "Växjö universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 268 avhandlingar innehållade orden Växjö universitet..

 1. 1. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Magnus Eriksson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 2. 2. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 3. 3. Le poids de la tradition La gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ann-Kari Sundberg; Växjö universitet.; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; Franska med didaktisk inriktning; Teaching and learning in French as a second language; French as a foreign language; foreign language teaching; teaching procedures; intercultural understanding; classroom setting; linguistic otherness; cultural otherness; representations; dialogical perspectives;

  Sammanfattning : The overall aim of the present study is to investigate how teachers deal with linguistic and cultural otherness in the French foreign language classroom at upper secondary school level in Sweden. The foreign language classroom is seen as a cultural meeting place where images of otherness are natural elements. LÄS MER

 4. 4. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Anna Lund; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Magnus Nilsson; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Torgny Lindgren; Swedish Literature; irony; hermeneutics; Kierkegaard; Böhme; Spinoza; Schopenhauer; literature and philosophy.; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Lindgren är en av våra mest framstående diktare. Han har som få kunnat förena berättarglädje, språklig skönhet, och djupsinne på ett sätt som har lockat läsare ur alla kretsar. LÄS MER