Sökning: "Växjö Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 256 avhandlingar innehållade orden Växjö Universitet.

 1. 1. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 2. 2. Personality traits and psychopathy (PCL-R) in male juvenile delinquents

  Författare :Anna Maria Dåderman; Ulf Lundberg; Anna Wirsén Meurling; Kirsten Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality traits; psychopathy PCL-R ; juvenile delinquents; reliability; validity; assessment; Psychology; Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning :  Abstract State-administered correctional institutions in Sweden take care of approximately 600 juvenile delinquents every year. The treatment for these institutionalized young people is based mainly on environmental programs and milieu therapy. LÄS MER

 3. 3. Democracy, education and citizenship : towards a theory on the education of deliberative democratic citizens

  Författare :Klas Roth; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberative democracy; democratic education; deliberation; citizenship education; educational theory; philosophy of education and political theory.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis suggests ideas for a theory on the education of deliberative democratic citizens in a multicultural society in terms of what I have called Eddemcit. It involves a) an ideal view of democracy in communicative and discourse-ethical terms, b) a comprehensive view of an autonomous citizen, c) two conditions for deliberation in terms of opportunity and freedom, d) a core value in terms of conscious social and cultural mediation, e) democratic principles as heuristic devices, f) an understanding of democratic deliberation in terms of intersubjectivity, processes and the better argument. LÄS MER

 4. 4. Det groteska : Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism

  Författare :Ingemar Haag; Lars Elleström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; grotesque; aesthetics; modernism; Swedish poetry; Pär Lagerkvist; Edith Södergran; Elmer Diktonius; Gunnar Björling; Artur Lundkvist; Harry Martinson; Gunnar Ekelöf; sublime; ornament; mythology; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : It is the objective of this thesis to trace the grotesque image and determine its configurations in Swedish lyrical modernism, and to reveal the theoretical and historical incentives to these images. The grotesque image has been a powerful expression during the 20th century. LÄS MER

 5. 5. Att flytta Axis Mundi : Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780–1880

  Författare :Kristina Franzén; Ulf Sporrong; Bo Lenntorp; Tomas Germundsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; church-building projects; abandoned churches; Diocese of Strängnäs; Diocese of Växjö; parish council; regional differences; land ownership; bishops; local lords; time-geography; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The investigation takes its point of departure in the Royal Ordinances which regulated church-building during the period 1780–1880 and how the bishops in the Dioceses of Strängnäs and Växjö, respectively, used these Ordinances to restructure and rationalize the parochial landscape, i.e. regulate the number of parishes and churches. LÄS MER