Sökning: "Västra Hamnen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Västra Hamnen.

 1. 1. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Energy use in multi-family dwellings : measurements and methods of analysis

  Författare :Hans Bagge; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy use; multi-family dwellings; district heating; space heating; domestic hot water heating; common electricity; household electricity; solar heat gains.;

  Sammanfattning : In 2001, multi-family dwellings were built at nine properties in Västra hamnen, Malmö, Sweden. Several well known Swedish architects were involved in designing the buildings, hence they reflect modern architecture. Prior to the inauguration, the buildings were displayed at the international housing exhibition Bo01. LÄS MER