Sökning: "Västmanlands län"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Västmanlands län.

 1. 1. Ett stycke på väg : Naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750–1850

  Författare :Tomas Högberg; Erik Lindberg; Gudrun Andersson; Staffan Granér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; roads; road maintenance; road allotment system; transport; history of infrastructure; history of taxation; institutional economics; corvée; statute labor; Sweden; Västmanlands län; 18th century; 19th century; Historia; History; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse how the road allotment system functioned as an institution to mobilise resources and organise the provision of roads. Through this institution every peasant was made responsible for certain parts of a road. The analysis focuses on road repair and maintenance in the Swedish region of Västmanlands län c. LÄS MER

 2. 2. Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de geometriska jordeböckerna : kulturgeografiska metodstudier tillämpade på Västmanlands län

  Författare :Bruno Johnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekon. Lantmäteri; geometriska jordeböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Krediter i lust och nöd : Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770‒1870

  Författare :Marja Erikson; Maths Isacson; Dan Bäcklund; Anna Westin; Lars Nyström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freeholders; farming; credit; debt; probate inventories; agriculture; 19th century; skattebönder; Mälardalen; jordbruk; kredit; lån; bouppteckningar; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the role of loans and credit for Swedish freeholders (skattebönder) from 1770 to 1870. Particular emphasis is placed on the importance of credit for investments to improve agricultural operations, acquire land and respond to rural crises from the household perspective. LÄS MER

 4. 4. Bruksarbetarfackföreningar : Metalls avdelningar vid bruken i östra Västmanlands län före 1911

  Författare :Åke Lindström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lanthandeln : En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890

  Författare :Christer Petersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rural retail trade; retailers; shopkeepers; regional economic development; Sweden; 19th century; industrialisation; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis has studied rural retail trade in the county of Västmanland over the period 1864-1890. The investigation has focussed on three different districts with differing pre-conditions for the development of rural retail trade. LÄS MER