Sökning: "Värdegrunden- finns den"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Värdegrunden- finns den.

 1. 1. Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag

  Författare :Marie Jedemark; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phenomenography; analytical approach; learning object; teaching object; variation theory; activity theory; professional knowledge; teacher competence; teacher educator; teacher education; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation was the reform of the school system in Sweden with consequences for teachers´ work and new demands on their professional knowledge. This thesis aims to illuminate the issue of what professional knowledge student teachers are offered during their time in the university, and how this professional knowledge can be characterised. LÄS MER

 2. 2. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Författare :Malin Alkestrand; MALIN ALKESTRAND; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; didaktisk potential; främmandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER