Sökning: "Uttagsbeskattning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Uttagsbeskattning.

 1. 1. Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet

  Författare :Mikaela Sonnerby; Eleonor Kristoffersson; Christina Moëll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines if the provisions regarding private use in the VAT area are in correspondence with the principle of fiscal neutrality. The starting point is taken in the VAT-directive. Thereafter relevant provisions in Swedish VAT-law (ML) and German VAT-law (UStG) are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Utflyttning av aktiebolag : en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten

  Författare :Maria Nelson; Cecile Brokelind; Rättsvetenskap (RV) Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Hemvisgrundande anknytningsmoment; Hemvist enligt OECD:s modellavtal; Utflyttningsbeskattning sk exitbeskattning ; Skatteavtal; Periodiseringsfonder; Kapitalvinster; Uttagsbeskattning; Internationell bolagsrätt; EU-domstolens skatterättsliga praxis; Territorialitetsprincipen; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras skattekonsekvenserna för utflyttande aktiebolag. Studien bygger på svensk skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser och tysk och brittisk praxis om hemvist. LÄS MER

 3. 3. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet

  Författare :Stefan Aldén; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretation; international taxation; transfer pricing; fiscal law; concealed profit transfer; conflict of rules; skatterätt; finansrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the conflict of rules for the taxation of income. By 'conflict of rules' I refer to the circumstance that two or more provisions are applicable simultaneously, but where it is clear that only one of the provisions concerned could or should be applied. LÄS MER