Sökning: "Utlänningskontroll"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Utlänningskontroll.

 1. 1. Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Polis; Inre utlänningskontroll; Utlänningskontroll; Schengen; Myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är den inre utlänningskontrollen och förutsättningarna härför. Inre utlänningskontroll syftar till att kontrollera att personer inte uppehåller sig i landet utan tillstånd respektive söka efter personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning eller utvisning. LÄS MER

 2. 2. Inre utlänningskontroll i polisarbete mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Univ. Press

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Discrimination; ethnicity; human rights; internal control of foreigners; legal review systems; police work; profiling; rule of law; Polisarbete; invandrare; Schengensamarbetet; Sverige; Humanities Social Sciences; Emigration och immigration;

  Sammanfattning : This thesis analyses police officers' work with internal control of foreigners through a discussion of, among other things, the nation-state, rule of law ideals as well as the police profession and the conditions surrounding that profession. Internal control of foreigners, practised by police officers has two main aims: to control migration and to fight crime amongst people unauthorised to reside in the country. LÄS MER

 3. 3. Sverige åt svenskarna : Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Hammar; Stockholms universitet.; [1964]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER