Sökning: "Urban klassificering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Urban klassificering.

 1. 1. Urban Area Information Extraction From Polarimetric SAR Data

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Deliang Xiang; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polarimetric SAR; Scattering Decomposition; Man-Made Target Detection; Edge Detection; Superpixel; Urban Classification; Polarimetrisk SAR; Spridningsnedbrytning; Upptäckt av artificiella objekt; Kantupptäckt; Superpixel; Urban klassificering; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik;

  Sammanfattning : Polarimetric Synthetic Aperture Radar (PolSAR) has been used for various remote sensing applications since more information could be obtained in multiple polarizations. The overall objective of this thesis is to investigate urban area information extraction from PolSAR data with the following specific objectives: (1) to exploit polarimetric scattering model-based decomposition methods for urban areas, (2) to investigate effective methods for man-made target detection, (3) to develop edge detection and superpixel generation methods, and (4) to investigate urban area classification and segmentation. LÄS MER

 2. 2. Conceptions of Crisis Management Capabilities – Municipal Officials’ Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Jerry Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conceptions.; dependencies; municipality; individual learning; officials; learning organisation; learning; valuable and worth protecting; responsive; Vulnerability analysis; crisis management; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : I det svenska krishanteringssystemet har kommunerna ett stort ansvar. En del av ansvaret handlar om att förbereda sig för kriser. Lagstiftningen kräver bland annat att kommunerna genomför risk- och sårbarhetsanalyser och upprättar planer för hur de skall hantera extraordinära händelser. LÄS MER