Sökning: "Urban childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Urban childhood.

 1. 1. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER

 2. 2. Children’s Work in Sweden A part of childhood, a path to adulthood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Samuelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER

 3. 3. Incidence trends and environmental determinants of type 1 diabetes in Lithuania and Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Auste Pundziute-Lyckå; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; type 1 diabetes mellitus; epidemiology; childhood; incidence; secular trend; case-control study; risk factors; infections; energy; weight; Pediatrik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Variation of diabetes incidence over time in countries with different incidence levels and socio-economic conditions, and in an age span beyond the childhood years, may give clues for diabetes causes.Materials: Data from prospective type 1 diabetes registers in Sweden and Lithuania in children (0-14 years) and young adults (15-34 and 15-39 years, respectively). LÄS MER

 4. 4. The epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) studies thesis XIV

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Katja Warm; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescence; adults; allergic rhinitis; allergic sensitization; asthma; childhood; epidemiology; specific IgE; lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : Background: Allergic sensitization is the most important risk factor for asthma and rhinitis among children, adolescents and young adults. Less is known about the incidence and remission of allergic sensitization, particularly in older adults. LÄS MER

 5. 5. Risk factors for atopic disease in childhood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lennart Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: It is important to assess risk factors for the development of allergic diseases, primarily because these diseases are so common and affect one third of all children in the western world, sometimes with serious manifestations, and also because these diseases have continued to increase over the last few decades.Aims: To study the difference between the cumulative incidence of allergic diseases in 7-ycarold children in 1974 and 1994. LÄS MER