Sökning: "Urban Development"

Visar resultat 1 - 5 av 671 avhandlingar innehållade orden Urban Development.

 1. 1. Designing with Urban Sound : Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

  Författare :Nina Hällgren; Katja Grillner; Björn Hellström; Gunnar Sandin; Konstfack; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; urban sound design; urban sound planning; soundscape; urban planning; artistic research; architectural research; Architectue;

  Sammanfattning : The licentiate thesis Designing with Urban Sound explores the constitution and qualitative characteristics of urban sonic space from a design-oriented and practice-based perspective. The act of lifting forth and illuminating the interaction between architecture, the creation of sound and a sonic experience aims to examine and develop useful tools and methods for the representation, communication and analysis of the exterior sonic environment in complex architectural spaces. LÄS MER

 2. 2. Vestiges of urban spirit : Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 3. 3. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 4. 4. Urban Processes and Global Competition. Enabling factors for mutual urban and economic development Norra Älvstranden in Göteborg

  Författare :Bo Öhrström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; enabling; institutional conditions; urban financing; competitive advantage; economic development; reflexivity; triple helix; governance; urban growth node; urban development; facilitation; cluster; system of innovation; guided development;

  Sammanfattning : Planning and re-development of the former shipyard and harbour areas in Göteborg represent an attempt where the new urban web is anchored in a corresponding development of user needs. This thesis examines the conditions for urban planning and development of an urban growth node in the form of an innovative cluster at Lindholmen. LÄS MER

 5. 5. Call for Protection : Situating Journalists in Post-Cold War Romania in a Global Media Development Discourse

  Författare :Urban Larssen; Karin Norman; David A. Kideckel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; Romania; public sphere; development; NGO activism; protection; Social anthropology; Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This study deals with the development of journalism in post-Cold War Romania, and it does so with a particular interest in the transnational dimension this entails.Many NGOs and international organizations are currently seeking to monitor journalists’ situations in countries around the world, while at the same time aiming at having the whole world aligned with international standards of the journalistic profession. LÄS MER