Sökning: "Uppsala"

Visar resultat 16 - 20 av 13766 avhandlingar innehållade ordet Uppsala.

 1. 16. Urban meteorological studies in Uppsala

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Roger Taesler; [1981]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Formella regelverk - från utformning till funktion En studie av behovsprövningen inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920-1989

  Detta är en avhandling från Uppsala : Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Peter Jansson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kollektivtrafik; regelverk; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Doktoranders studiesituation : en undersökning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Laine Strömberg Sölveborn; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marta Ronne; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER

 5. 20. Uppsalas biotekniska industriella system : En ekonomisk-geografisk studie av interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anders Waxell; Anders Malmberg; Mats Lundmark; Asbjørn Karlsen; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Economic geography; biotechnology; industrial clusters; labor market mobility; Uppsala; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to study industrial transformation and growth within a local cluster of biotech activities in Uppsala, Sweden. A combination of theoretical approaches is used to address questions of why certain regions become more competitive: the cluster approach, innovation systems theory, and the technological systems approach. LÄS MER