Sökning: "Uppsala"

Visar resultat 16 - 20 av 21838 avhandlingar innehållade ordet Uppsala.

 1. 16. Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789 : en prövning av markegångstaxornas källvärde

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Lindgren; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Doktoranders studiesituation : en undersökning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Laine Strömberg Sölveborn; Uppsala universitet.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Ifrågasatta företagare Konkursförvaltares syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Axelsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Social sciences; business bankruptcies; gender perspective; men and women in business; receivers; debtors; Uppsala; business networks; bank contacts; business competence; business characteristics; attitudes towards bankruptcies; bankruptcy causes; principal component analysis; SAMHÄLLSVETENSKAP; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The principle purpose of this thesis has been to study and analyse the conception of men and women in business bankruptcy during the 20th century. The analysis is built on a theoretical gender perspective and, combining this view and business and bankruptcy research, the thesis has focused on five themes: business networks, bank contacts, business competence, business characteristics and finally bankruptcy causes. LÄS MER

 4. 19. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 5. 20. Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala En historisk talaktsanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Erik Falk; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early Modern Swedish; insults; speech acts; ethnography of communication; courtroom discourse; reported speech; illocutionary development; historical pragmatics; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis investigates verbal insults recorded in judicial protocols in the Swedish university townUppsaladuring the 1630s. The aim of the study is to analyze insults as linguistic formulations and social acts in Early Modern Swedish society. LÄS MER