Sökning: "Uppsala universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 21452 avhandlingar innehållade orden Uppsala universitet..

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 3. 3. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia-Marie Sternudd-Groth; Mia Marie F. Sternudd; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; educational drama; reflection; democratic value; curriculum; perspective; artistically oriented; personal development; critically liberating; holistic learning;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the issue of reflection, democracy and educational drama. The overarching aim of the dissertation is to investigate whether educational drama may be perceived as fostering democratic values in the literature and curricula. LÄS MER

 4. 4. Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 2, Utlämningen och efterspelet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Curt Ekholm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Efterkrigstiden; Tyskland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 1, Ankomsten och interneringen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Curt Ekholm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Efterkrigstiden; Tyskland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER