Sökning: "Uppsala universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 2029 avhandlingar innehållade orden Uppsala universitet..

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Frands Herschend; Mats G. Larsson; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Le mouvement pentecôtiste - une communauté alternative au sud du Burundi 1935-1960

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Institutet för Missionsforskning / Swedish Institute of Mission Research

  Författare :Gunilla Nyberg Oskarsson; Carl-Fredrik Hallencreutz; Alf Tergel; Sigbert Axelsson; Josef Nsumbu; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Burundi; Bururi; Danish Baptist Mission; Gishiha; Kayogoro; Kiremba; Mugara; Pentecostalism; Revival; Rwanda General and Medical Mission; Swedish Free Mission; Swedish Pentecostal Movement; White Fathers; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to a hitherto neglected area of research: The African Pentecostal Churches, that do not belong to those called African Indigenous Churches (AICs). It is a case study from the perspective of southern Burundi, the periphery of the ancient kingdom. LÄS MER

 3. 3. Disputatio ethica de virtutibus homiliticis videlicet affabilitate urbanitate & veracitate. Quam ... prside ... m. Nicolao J. Hussio, S. R. M. stipend. public disquisitioni submittit. Samuel Andre ostrog. in auditorio majori ad diem [tomrum] Februarij, horis sexta matutinis

  Detta är en avhandling från Ubsaliæ, typis Eschilli Matthiæ, anno 1628

  Författare :Nicolaus J. Hussius; Uppsala universitet.; [1628]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On axioms and images in the history of Mathematics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics, Uppsala University

  Författare :Johanna Pejlare; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics; History of mathematics; axiomatization; intuition; visualization; images; Euclidean geometry; axiomatization; intuition; visualization; images; Euclidean geometry;

  Sammanfattning : This dissertation deals with aspects of axiomatization, intuition and visualization in the history of mathematics. Particular focus is put on the end of the 19th century, before David Hilbert's (1862–1943) work on the axiomatization of Euclidean geometry. The thesis consists of three papers. LÄS MER

 5. 5. Uppsalas biotekniska industriella system : En ekonomisk-geografisk studie av interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anders Waxell; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Economic geography; biotechnology; industrial clusters; labor market mobility; Uppsala; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to study industrial transformation and growth within a local cluster of biotech activities in Uppsala, Sweden. A combination of theoretical approaches is used to address questions of why certain regions become more competitive: the cluster approach, innovation systems theory, and the technological systems approach. LÄS MER