Sökning: "Uppsala universitet. Juridiska fakulteten"

Visar resultat 1 - 5 av 598 avhandlingar innehållade orden Uppsala universitet. Juridiska fakulteten.

 1. 1. Naturrätten i Uppsala 1655-1720

  Författare :Bo Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Muntlighetsprincipen : En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

  Författare :Eric Bylander; Per Henrik Lindblom; Torbjörn Andersson; Christian Diesen; Uppsala universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Procedural law; Processrätt; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the different forms of procedural communication available to the Swedish courts. The choice traditionally stood between oral and written procedure. Today the procedure in the general courts is dominated by the principle of orality, while in the administrative courts, procedure chiefly takes the written form. LÄS MER

 3. 3. Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning : En internationellt-privaträttslig studie

  Författare :Maarit Jänterä-Jareborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Internationella äktenskap; lagvalsfrihet; partsautonomi; bodelning; efterlevande makes rätt till arv; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet

  Författare :Lena Marcusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltning; myndighet; myndighetsområdet; offentligrättslig korporation; skadestånd; tjänstefel; förvaltningslagen; Public law; Offentlig rätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Begreppet domstol i EU-rätten : En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande

  Författare :Henrik Matz; Torbjörn Andersson; Carl Fredrik Bergström; Ulf Bernitz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domstol; domstolsbegreppet; artikel 267; fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; förhandsavgörande; Procedural law; Processrätt; Processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : Begreppet domstol i EU-rätten. En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande. The concept court or tribunal in EU law. A study of the concept court or tribunal in the preliminary rulings procedure. LÄS MER