Sökning: "Uppsala School"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade orden Uppsala School.

 1. 1. Skolperspektiv : Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan

  Författare :Anna Henningsson-Yousif; Karl Jan Solstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; lifeworld; local school politicians; meaningfulness; patterns of aspects; pedagogical processes; personal processes; reasoning; school change; societal processes; spaces; teachers; teachers trainees; tools of analysis; upper secondary school pupils; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at the teacher education level and at the level of school change. LÄS MER

 2. 2. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld : En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

  Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Ulf Olsson; Lise Vislie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER

 3. 3. The Swedish School Meal as a Public Meal : Collective Thinking, Actions and Meal Patterns

  Författare :Christine Persson Osowski; Christina Fjellström; Helen Göranzon; Päivi Palojoki; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school meal; children; school; social constructionism; teachers; agreement; meal; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study what role the Swedish school meal has as a public meal in Swedish culture. An additional aim is to study the meal patterns of children, including the school meal.An ethnological questionnaire with 192 informants was used to study people’s perceptions and memories of the school meal. LÄS MER

 4. 4. Rektorsfunktionen i grundskolan : vision - verklighet

  Författare :Bert Stålhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Geografi och skolgeografi : ett ämnes förändringar : en studie med exempel

  Författare :Gösta Wennberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER