Sökning: "Uno Wennergren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Uno Wennergren.

 1. 1. Network analysis and optimization of animal transports

  Författare :Nina Håkansson; Uno Wennergren; Annie Jonsson; Vittoria Colizza; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : This thesis is about animal transports and their effect on animal welfare. Transports are needed in today’s system of livestock farming. Long transports are stressful for animals and infectious diseases can spread via animal transports. LÄS MER

 2. 2. Closing nutrient cycles

  Författare :Usman Akram; Uno Wennergren; Karin Tonderski; Genevieve Metson; Bob Rees; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Adequate and balanced crop nutrition – with nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) – is vital for sustainable crop production. Inadequate and imbalanced crop nutrition contributes to the crop yield gaps – a difference in actual and potential crop yield. LÄS MER

 3. 3. Dynamics of Coinfection : Complexity and Implications

  Författare :Samia Ghersheen; Vladimir Kozlov; Uno Wennergren; Vladimir Tkachev; Åke Brännström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Living beings are always on risk from multiple infectious agents in individual or in groups. Though multiple pathogens' interactions have widely been studied in epidemiology. Despite being well known, the co-existence of these pathogens and their coinfection remained a mystery to be uncovered. LÄS MER

 4. 4. Species Responses to Environmental Fluctuations : impacts of food web interactions and noise color

  Författare :Sara Gudmundson; Uno Wennergren; Anna Eklöf; Sebastian Diehl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Species constantly experience changes in their environmental conditions owing to natural or human induces reasons. Understanding how species respond to these fluctuations are important for ecology, especially given the ongoing climate change. Empirical studies have shown that species respond differently to the same disturbance. LÄS MER

 5. 5. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff : Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Författare :Karin Johannesson; Karin Tonderski; Stefan Weisner; Uno Wennergren; Ben Surridge; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Sammanfattning : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. LÄS MER