Sökning: "University Of Tampere"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden University Of Tampere.

 1. 1. The anatomy of literary figurativeness : Mapping metaphoric coherence in Dylan Thomas's poetics of embodiment

  Författare :Anne Päivärinta; Finland University of Tampere; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Tutkielma tarkastelee walesilaisen Dylan Thomasin (1914–1953) runoudessa esiintyviä ruumiillisuudelle rakentuvia kielikuvia. Tavoitteena on osoittaa, että ruumiillistaminen (embodiment) on paitsi Raamatun luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuksen myytteihin pohjaava teema Thomasin runoissa, myös kielikuvien rakentumista määrittävä tekijä. LÄS MER

 2. 2. Eco-friendliness in the brand experience of high-tech products

  Författare :Ulla A. Saari; Finland Tampere Tampere University of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The focus in this research is to develop a brand measurement scale for measuring how consumers experience eco-friendliness when reflecting on global high-tech brands. The aim is to examine can the eco-friendliness dimension in the brand experience of a high- tech brand be measured with a brand experience measurement scale by extending the research of Brakus et al. LÄS MER

 3. 3. Dylan Thomas's Poetics of Embodiment

  Författare :Anne Päivärinta; Finland University of Tampere; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conceptual Metaphor Theory; cognitive poetics; embodiment; stylistics; Modernism; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation explores the structure and functions of embodied metaphors in Dylan Thomas’s (1914–1953) works. It aims to show that embodiment defines Thomas’s writing both stylistically and thematically, and that Thomas’s body metaphors are essentially founded on the biblical myths of creation and the Fall. LÄS MER

 4. 4. “Self-discipline strategies were easy to design but difficult to adhere to” : A Usage-Based Study of the Tough Construction in English

  Författare :Mikko Höglund; Juhani Rudanko; Christian Mair; University of Tampere; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English; engelska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dynamic aspects and semantic enrichment in schema comparison

  Författare :Sari Hakkarainen; Hannu Kangassalo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER