Sökning: "University Of Oslo"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden University Of Oslo.

 1. 1. The Social Life of Ethnic Categories : Three cases of indigeneity, Russia and anthropological knowledge production

  Författare :Ulrika Persson-Fischier; Adam Kuper; Sidsel Saugestad; Oslo universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Examining three cases on indigeneity, Russia and anthropological knowledge production, this thesis investigates indigeneity as a form of ethnic classification. The first case is about the so-called census-war in the Republic of Altai, and who, thus, is allowed to be indigenous. LÄS MER

 2. 2. Kyrkojorden och dess ursprung. Oslo biskopsdöme perioden ca 1000-ca 1400

  Författare :Anders Emanuelsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :endowments; donations; church land; biskop Eysteins jordebok; Røde bok; social origin; aristocracy; kingship; Oslo biskopsdöme; Oslo stift; ecclesiastical estates; statistics;

  Sammanfattning : Kristendomens infördes i Norge runt år 1000 och trehundrafemtio år senare var ca 40 % av de samlade jordegendomarna i Norge i kyrklig ägo. Men hur gick det till, vem överförde jorden till kyrkan och varför? Dessa frågor tar Anders Emanuelsson upp i sin avhandling och svaren överraskar. LÄS MER

 3. 3. From adrenergic signalling to gene expression : a study in brown adipocytes

  Författare :Håkan Thonberg; Paul Trayhurn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zoofysiologi; Zoological physiology;

  Sammanfattning : Many external stimuli influence gene expression in cells by first interacting with cell surface receptors. For alteration of the expression of a gene, the signal has to be passed into the nucleus. This is facilitated by particular proteins/molecules in a signal transduction cascade. LÄS MER

 4. 4. Stakeholder Influence in Higher Education : Old Ideas in New Bottles?

  Författare :Catharina Bjørkquist; Michele Micheletti; Göran Sundström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; higher education; stakeholding; influence; policy; practice; university; university college; institutional change; continuity; historical institutionalism; institutional legacy; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how national higher education policy affects stakeholder influence in practice, i.e. how two selected higher education institutions, the University of Oslo and Telemark University College, have interpreted and adapted to national policy reforms. The aim of this dissertation is threefold. LÄS MER

 5. 5. Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions

  Författare :Gisela Susanna Bengtsson; Juliet Floyd; Sören Stenlund; Gordon Baker; Olav Gjelsvik; Edward Minar; Marie McGinn; University of Oslo; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wittgenstein; conception of philosophy; dogmatism; philosophical method; Frege; elucidation; metaphor; theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER