Sökning: "Universitetspedagogik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Universitetspedagogik.

  1. 1. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

    Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

    Författare :Oskar Gedda; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER