Sökning: "Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 62256 avhandlingar innehållade ordet Universitet.

 1. 1. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 2. 2. On the Clinical Outcome of Different Single Implant Treatment Modalities

  Författare :Björn Gjelvold; Umeå universitet Molin Thorén; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Today there are several treatment techniques available to replace a missing tooth. Since the beginning of the 1990s, it has become increasingly common to treat individual tooth loss with dental implants. Important patient factors are survival, success, functionality, aesthetics, oral health and quality of life. LÄS MER

 3. 3. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 4. 4. Electroconvulsive therapy for depression

  Författare :Axel Nordenskjöld; Ingemar Engström; Lars von Knorring; Umeå universitet Jacobsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; electroconvulsive therapy; mood disorders; depressive disorder; major; bipolar disorder; treatment outcome; recurrence; Medicine; Medicin;

  Sammanfattning : Aim: The overarching aims of the thesis were to identify clinical characteristics that predict the outcomes of depressed patients treated inclinical practice by ECT, and to elucidate the effectiveness of continuation ECT at preventing relapses and recurrences.Methods: The studies included a retrospective chart review, three studies based on a quality register for ECT, and a randomized controlled trial(RCT) examining the effectiveness of continued ECT. LÄS MER

 5. 5. Prisutveckling och kapitalvinster på bostadsfastigheter : Memorandum nr 66, Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Bo Sandelin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER