Sökning: "Unionsmedborgarskap"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Unionsmedborgarskap.

 1. 1. Medborgarskapet i Sverige och Europa Räckvidd och rättigheter

  Författare :Hedvig Lokrantz Bernitz; Ove Bring; Pär Hallström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medborgarskap; Unionsmedborgarskap; Medborgerliga rättigheter; Europeiskt medborgarskap; Nationalitet; Utlämning; Pass; Rörelsefrihet; European law; EU-rätt;

  Sammanfattning : The treatise examines national and Union citizenship, and the role of European citizenship within the legal concept of citizenship in general. The main purpose of the study is to analyse the legal effects and importance of citizenship for the individual in international law, European law and Swedish law. LÄS MER

 2. 2. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Författare :Jaan Paju; Ulf Bernitz; Eva Edwardsson; Ulla Neergaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER