Sökning: "Underklass"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Underklass.

 1. 1. Tradition och förändring : könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet

  Författare :Monika Edgren; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940

  Författare :Per Hammarström; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Laura Kolbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Historia; Judar; Historia; 1800-talet; 1900-talet; Sverige; Norrland; Sundsvall; Sverige; Nationalism; Nationell identitet; Minoriteter; Antisemitism; Sverige; Samhällsintegration; Socialhistoria; Lokalhistoria; historia; History; Sverige 1870-1940; judarnas historia; judisk emancipation; nationalism; nationell identitet; minoritet; integration; assimilation; antisemitism; lokalsamhälle; gårdfarihandel; medborgarskap; borgerlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken ekonomisk och social ställning den judiska minoriteten intog i det svenska samhället under perioden 1870 till 1940. Tidigare forskning har riktat stor uppmärksamhet mot rättsliga och politiska aspekter av den svenska judenhetens historia, mer sällan mot judarna och samhället i en bredare bemärkelse. LÄS MER