Sökning: "Underkastelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Underkastelse.

 1. 1. Between Sumud and Submission : Palestinian Popular Practices on the Land in the Edge Areas of Jerusalem

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Noura Alkhalili; [2017-05-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Palestine; Jerusalem; Edge Areas; Settler-Colonialism; Refugee Camp; Resistance; submission; Enclosures from Below; Land; Urbanization; Palestina; Jerusalem; Flyktingläger; Bosättare kolonialism; Motstånd; Underkastelse; Urbanisering;

  Sammanfattning : This thesis delves into two ‘edge areas’ located in and around East Jerusalem. It attempts to unfold and analyze the dynamics in these edge areas, while investigating the agency of the people present there through their own perceptions and practices towards the land, the urbanization processes, the power circulation and the structural impositions. LÄS MER

 2. 2. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Vekselius; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : The thesis explores the meaning and function of tears in Roman political culture during the Republic and the Early Empire in various historical settings: mourning, the law court, and in different political contexts where power, authority, and subjection were expressed or exercised. This is carried through by reading representations of weeping in Greek and Latin literary works in different genres, written by different authors. LÄS MER

 3. 3. BDSM paradoxernas praktiker

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotta Carlström; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; BDSM; Meaning-making; Sexuality; Sexual minorities; Gender; Norms; Heteronormativity; Bodily Sensations; Spirituality; Power; Discourse; Ethnography; Community;

  Sammanfattning : BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Avhandlingens syfte är att söka förståelse för BDSM som en dynamisk, komplex och kollektiv företeelse. LÄS MER

 4. 4. I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Susanne Syrén; Britt-Inger Saveman; Eva Benzein; Margaretha Ekebergh; Ingela Skärsäter; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Långvarig psykossjukdom; vårdvetenskap; fenomemonologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Syren, Susanne (2008). I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet – En fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom. Avhandling för licentiatexamen.Syftet med denna avhandling är att beskriva hur det är att leva med långvarig psykossjukdom och hur det är att leva som närstående till en person med sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Staging Science : Some aspects of the production and distribution of science knowledge

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Piotr Szybek; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutics; phenomenology; philosophy of education; history and philosophy of science; ethical and political aspects; science curriculum; school science; Education; science education; life-world; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The dissertation presents a phenomenological view on the interaction between science knowledge and prescientific knowledge. Drawing on Husserl, Merleau-Ponty and Lévinas the human bodily grounded existence is described, the central feature of this existence being its responsivity to the Other. LÄS MER