Sökning: "Ume saami"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ume saami.

  1. 1. Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713

    Författare :Karin Wilson; Lars-Gunnar Larsson; Raimo Raag; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Manuscript; Saami; New Testament; Gospel of St. Mark; early 18th century; Saami philology; Ume saami; mission; Saami priest; language standardization; Finno-Ugric languages; Finsk-ugriska språk;

    Sammanfattning : Lars Rangius translated the New Testament into Ume Saami in 1701–1713. The manuscript, comprising over 1000 pages, was never printed and is kept in The University Library in Uppsala. This study includes a transliteration of the Gospel of St. Mark and a description of the language. LÄS MER