Sökning: "Umeå universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 2065 avhandlingar innehållade orden Umeå universitet..

 1. 1. Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Forsner; Lilian Lilian Jansson; Berit Kriström; Anna Lektor (Umeå universitet Anna Söderberg; Inger Kristensson Hallström; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescent; illness; medical fear; experiences; narration;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives.A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated through play and conversation their experiences of illness and of their fear of contact with medical care. LÄS MER

 2. 2. Electroconvulsive therapy for depression

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Axel Nordenskjöld; Ingemar Engström; Lars von Knorring; Umeå universitet Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; electroconvulsive therapy; mood disorders; depressive disorder; major; bipolar disorder; treatment outcome; recurrence; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Aim: The overarching aims of the thesis were to identify clinical characteristics that predict the outcomes of depressed patients treated inclinical practice by ECT, and to elucidate the effectiveness of continuation ECT at preventing relapses and recurrences.Methods: The studies included a retrospective chart review, three studies based on a quality register for ECT, and a randomized controlled trial(RCT) examining the effectiveness of continued ECT. LÄS MER

 3. 3. Natural language processing in cross-media analysis

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of computing science, Umeå University

  Författare :Yonas Demeke Woldemariam; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NLP; cross-media analysis; sentiment analysis; competence analysis; speech recognition; Amharic; named entity recognition; machine learning; computational linguistics; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : A cross-media analysis framework is an integrated multi-modal platform where a media resource containing different types of data such as text, images, audio and video is analyzed with metadata extractors, working jointly to contextualize the media resource. It generally provides cross-media analysis and automatic annotation, metadata publication and storage, searches and recommendation services. LÄS MER

 4. 4. Studier i Umeå stads byggnadshistoria från 1621 till omkring 1895

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Eriksson; Sten Karling; Folke Nordström; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa Bokförlag

  Författare :Sofie Cedstrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER