Sökning: "Umeå universitet pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden Umeå universitet pedagogik.

 1. 1. Mentalitet, pedagogik, historiskt minne : Om utbildningens samtida villkor och processer

  Författare :Maude Morssy Berglund; Christina Segerholm; Ingrid Nilsson; Ulf P. Lundgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; mentality; inherent pedagogy; historical memory; mass media; history; hermeneutics; text analysis; discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis attempts to highlight the contemporary conditions and processes of education in order to define what kind of education dominates the 21st century School. What mentality and pedagogy are governing the design of the 21st century School? How can the historical perspective help to explain the conditions and processes in contemporary education? This thesis studies these questions by analyzing and interpreting active educational discourses from the beginning of the 21st century. LÄS MER

 2. 2. Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket : Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning

  Författare :Thomas Bäck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Police; competence; mental preparation training; Education; Pedagogik; education; pedagogik;

  Sammanfattning : This study is about police students’ and professional police officers’ experienced competence in mental preparation training. The aim with the study is to compare how police students’ in the beginning and in the end of the Basic Training Programme for Police Officers perceive their competence in mental preparation training and how a selection of these students perceive their competence after one respectively two and a half year as police officers. LÄS MER

 3. 3. Cultivating educational research in Lao PDR : For a better future?

  Författare :Keophouthong Bounyasone; Ngouay Keosada; Lars Dahlström; Ann-Louise Silfver; Gustave Callewaert; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; teacher education; globalisation; technical rationality; hidden policy ensembles; policy backlashes; context; Lao PDR; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis looks at the introduction of educational action research as part of the national education reforms in Lao PDR. National policies on education emphasise concepts such as ‘education for all’ and ‘student-centred education’ taken from the globalised education reform agenda. LÄS MER

 4. 4. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapande i akademin : Om prefekters diskursiva identitetsutveckling

  Författare :Ulrika Haake; Leif Lindberg; Anders Fransson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Academic leadership; academy; discourse; episteme; gender; head of department; higher education; identity development; sex; social constructions; subject position; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This is a dissertation on education that focuses on leadership making at the departmental level of higher education. The aim of this dissertation is to generate knowledge about the making of leadership, seen as identity development in the discourse on academic leadership. LÄS MER