Sökning: "Umeå University Medical Dissertations New Series No 403 - Issn 0346-6612"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Umeå University Medical Dissertations New Series No 403 - Issn 0346-6612.

  1. 1. Formal carers in health care and the social services witnessing abuse of the elderly in their homes

    Författare :Britt-Inger Saveman; Umeå University Medical Dissertations New Series No 403 - ISSN 0346-6612; []
    Nyckelord :Omvårdnad; Nursing;

    Sammanfattning : .... LÄS MER