Sökning: "Ulrika uppsala universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden Ulrika uppsala universitet.

 1. 1. Preparation and functionalisation of 2-Nitro-1,3-dienes and development of mild ruthenium-catalysed oxidations of alcohols involving hydrogen transfer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Andreasson; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reproductive endocrinology in guinea pigs exposed to polychlorinated biphenyls (PCB) : studies on pregnant animals and their young

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Lundkvist; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Enzymatic characterization of inhibitors of HIV-1 proteinase : structure-activity and resistance studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Nillroth; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Increased adult susceptibility to neurotoxic pesticides : dependence on neonatal exposure

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Talts; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER