Sökning: "Ulrika Waaranperä"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulrika Waaranperä.

 1. 1. Histories of land : politicization, property and belonging in Molo, Kenya

  Detta är en avhandling från Malmö University, Lund University

  Författare :Ulrika Waaranperä; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; property; belonging; politicization; land; histories; deep politics; Kenya;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the politicization of land in a local setting in Kenya. The purpose is to study how access to land is justified through histories about relational property and belonging. LÄS MER

 2. 2. Histories of land : Politicization, property and belonging in Molo, Kenya

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ulrika Kolben Waaranperä; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03-28]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; egendom; tillhörighet; Kenya; politisering; mark; historier; property; belonging; politicization; land; histories; deep politics; Kenya;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att utforska politiseringen av mark på lokal nivå i Kenya. Avhandlingen visar hur tillgång till mark legitimeras via berättelser om egendom (property) och tillhörighet (belonging). LÄS MER