Sökning: "Ulrika Lundh"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Ulrika Lundh.

 1. 1. Codifying Knowledge

  Författare :Ulrika Lundh Snis; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Människa-dator-interaktion; Lärande organisationer; Datorisering -- sociala aspekter; Knowledge management; Organizational learning; Human-computer interaction; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rethinking Competence : On Performing Digital Transformation

  Författare :Charlotte Arghavan Shahlaei; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view; autonomous drive engineering; digital communication.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. LÄS MER

 3. 3. Platformization : Co-Designing Digital Platforms in Practice

  Författare :Anna Sigridur Islind; Ulrika Lundh Snis; Lena Pareto; Benjamin David Eaton; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platforms; Platformization; Co-design; Practice-based platforms; Healthcare; Care sector; Home care; Cancer rehabilitation; Nascent phases of platformization; Action research; Boundary resources; Boundary objects; Boundary practice; Platformization principles; Plattformar; Plattformisering; Co-design; Praktikplattformar; hälso- och sjukvård; Hemtjänst; Cancer rehabilitering; Tidiga faser av plattformisering; Aktionsforskning; Gränsresurser; Gränsobjekt; Gränspraktik; Plattformiseringsprinciper; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Digital platforms are slowly becoming an important part of both research and everyday work. However, much of the research focus has been on platforms that are already established. Little focus has been on platformization (i.e. LÄS MER

 4. 4. Engaged in digital service innovation

  Författare :Lars-Olof Johansson; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Harald Holone; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital service innovation; Human-Centred Service Systems; value; practice perspective; learning in practice; engaged scholarship research; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : The research in this thesis has digital services innovation to support Human-Centred Service Systems (HCSSs) from a practice theory perspective as a foundation. Digital service innovation is understood as service system reconfiguration due to digitalization, with the aim to change the service systemsin a way that increases the value for the involved actors. LÄS MER

 5. 5. Being Multisituated : Characterizing laptoping in networked situations

  Författare :Tomas Lindroth; Magnus Bergquist; Ulrika Lundh Snis; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Laptoping; laptoper; interaction order; actor-network theory; networked situation; multisituationism.; Informatik; Informatics; laptoping; multisituation;

  Sammanfattning : During the last 30 years mobile IT has gone from being an exotic ingredient to an everyday artifact. This thesis presents an ethnographic study of laptop use in a university setting. The thesis concludes that it is no longer enough to describe the use of portable IT as an activity in its own right, i.e. LÄS MER