Sökning: "Ulrika Kreicbergs"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Ulrika Kreicbergs.

 1. 1. To lose a child to cancer : A nationwide study of parental experiences

  Författare :Ulrika Kreicbergs; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Quality of life aspects of being diagnosed and living with prostate cancer

  Författare :Oskar Bergengren; Anna Bill-Axelson; Ulrika Kreicbergs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate cancer; Oncology; Active surveillance; Quality of life; Survivorship; Satisfaction; Choice; Adherence; Life-style change; PSA;

  Sammanfattning : Prostate cancer is largely a heterogenous disease, ranging from almost harmless to highly aggressive. Most men are diagnosed with favorable-risk disease with a long life expectancy even without treatment. The risk of overdiagnosing and overtreating these men is substantial, with reduced quality of life as a result. LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” : Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Författare :Rakel Eklund; Malin Lövgren; Anette Alvariza; Ulrika Kreicbergs; Karin Enskär; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn; Barnkonventionen; Delaktighet; Familj; Information; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Pilotstudie; The Family Talk Intervention; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : När en förälder i en barnfamilj får en livshotande sjukdom förändras livet för allai familjen. Barn som lever i denna situation rapporterar att de upplever oro och skuld relaterat till förälderns sjukdom. Dessutom har barnen en ökad risk för psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy

  Författare :Elin Hjorth; Malin Lovgren; Ulrika Kreicbergs; Thomas Sejersen; Maria Björk; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spinal muscular atrophy; family; advice; paediatric palliative care; health care professional; parental perception; hope; resilience; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : This thesis focuses on children with severe spinal muscular atrophy (SMA) and their families. Although the disease is severe, and the families are faced with challenges in everyday life related to the progressive muscle weakness that SMA causes, knowledge of their experiences of the situation is limited. LÄS MER

 5. 5. Towards Good Palliation for Children with Cancer : Recognizing the Family and the Value of Communication

  Författare :Li Jalmsell; Britt-Marie Frost; Mats Hansson; Jan-Inge Henter; Ulrika Kreicbergs; Steven Joffe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliative care; child; cancer; family; communication; end-of-life care; bereavement; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Pediatric cancer imposes a threat on the child’s life and approximately every fifth child diagnosed with cancer will die due to his or her disease. The overall aim of this thesis was to explore palliative care of children with cancer and bereaved family members. LÄS MER