Sökning: "Ulrika Graninger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Graninger.

  1. 1. Från osynligt till synligt : Bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska medicin

    Författare :Ulrika Graninger; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bacteriology; hygiene; history of medicine; 19th century Sweden; public health; history of science; implementation of knowledge; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The fundamental bacteriological research during the second half of the nineteenth century took place in France and Germany. This study investigates how bacteriology gradually became established in Sweden and how knowledge on the bacteriological discoveries were transferred to Sweden from Germany and France. LÄS MER