Sökning: "Ulrik Lögdlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrik Lögdlund.

  1. 1. Networks and Nodes The Practices of Local Learning Centres

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Ulrik Lögdlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Centres; adult education; videoconference; actor-networks; actors; networks; Lärcentra; vuxenutbildning; videokonferens aktörsnätverk; aktörer; nätverk; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the practice of local learning centres in Sweden. The aim is to describe and to establish an understanding of relations and the actor-networks that surround the practice. The thesis is based on four different studies. LÄS MER