Sökning: "Ulrik Josefsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrik Josefsson.

  1. 1. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

    Detta är en avhandling från Artos & Norma

    Författare :Ulrik Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Huvudmaterialet har hämtats från rörelsens veckotidning Evangelii Härold. Den period som studeras är 1913?1921. Spiritualitet definieras här som det levda religiösa livet. LÄS MER