Sökning: "Ulla-karin Schön"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla-karin Schön.

  1. 1. Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

    Författare :Ulla-Karin Schön; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; recovery; mental illness; gender; peer-support; meaning; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The overall aim with this thesis is to describe and analyze women’s and men’s recovery processes. More specifically, the aim is to determine what women and men with experience of mental illness describe as contributing to the personal recovery process. LÄS MER