Sökning: "Ulla Paulsen-sörman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Paulsen-sörman.

  1. 1. a-substituted 2-phenylethylamines and N-oxidized congeners : chemistry, metabolism and ligand interactions with cytochrome P-450

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulla Paulsen-Sörman; Uppsala universitet.; [1983]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER